Puheterapia Kelan kuntoutuksena

 

02Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Puheenpesällä on sopimus Kelan kanssa puheterapiapalvelujen tuottamisesta Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Olen ollut Kelan palveluntuottaja vuodesta 1992.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta, jossa kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Palveluntuottaja laskuttaa kuntoutuksen Kelalta, asiakkaalle Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on maksutonta. Kela antaa asiakkaalle kuntoutuspäätöksen vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutuspäätös perustuu asiakkaan julkisesta terveydenhuollosta saamaan kuntoutussuunnitelmaan. Vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saa lisätietoa Kansaneläkelaitoksesta www.kela.fi sekä arkisin klo 9 -16 puhelinnumerosta 020 692 205.

Puheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena Puheenpesässä antaa puheterapeutti Marja Liikanen, jolla on työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittua erikoistumista erityisesti:

Puheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena annetaan suomenkielellä.

Vanhempainohjaus on mahdollista myös englanniksi ja saksaksi. Terapeutilla on kohtuullinen/hyvä viittomataito, joka riittää arkikeskusteluun lapsen viittomakielisen vanhemman kanssa terapiatilanteissa. Vanhempainohjauksissa käytetään asiakkaan toivomusten mukaan tulkkia (viittomakieli, muut kielet).

Speech therapy for babies, children and young people in Finnish. Speech therapy counseling for parents also in English. Special expertise in the rehabilitation of severely disabled and multi-handicapped children.

Sprachtherapie für Babys, Kinder und Jugendlichen auf Finnisch. Logopädische Elternberatung auch auf Deutsch. Spezielle Expertise in der Rehabilitation schwer/mehrbehinderter Kinder.

Puheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutetaan sekä asiakkaan luona (kotikäynnit, päiväkotikäynnit, koulukäynnit jne) että terapiahuoneella Haagassa, jossa on inva-wc ja monipuolinen välineistö käytettävissä.

Aikoja Kelan kustantamaan säännölliseen viikkopuheterapiaan vapautuu yleensä muutamia sekä vuoden alussa että kesän jälkeen, tiedusteluja vapaista asiakaspaikoista otetaan vastaan keväällä syyskaudelle ja syksyllä vuoden alussa vapautuville paikoille. Harvajaksoiseen Kelan kustantamaan puheterapiaan saattaa löytyä tilaa pitkin vuotta. Vapaita KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspaikkoja voi tiedustella sähköpostitse marja.liikanen@puheenpesa.fi tai puhelimitse 0500 731 815.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelunkuvaus