Tietosuoja

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018, ja Puheenpesän tietosuojakäytänteet on päivitetty tämän asetuksen mukaisiksi. Puheenpesän potilasasiakirjojen ja terapialaskutuksen henkilötietojen käsittely on huolellista ja lainmukaista.

Puheenpesä-puheterapiavastaanotolla henkilötietoja kerätään ainoastaan puheterapiapalvelun tuottamiseksi. Huolellisella henkilö- ja potilastietojenkäsittelyllä varmistetaan tietosuoja-asetuksen velvoitteiden ja vaatimusten noudattaminen sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä määrätään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009). Tietosuojaseloste annetaan uudelle asiakkaalle hoitojakson alkaessa.

Voitte halutessanne tarkastaa Tmi Puheenpesän rekisterissä olevat tietonne veloituksetta. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö- ja potilasiakirjapyyntölomakkeet annetaan uudelle asiakkaalle hoitojakson alkaessa. Voitte myös pyytää niitä marja.liikanen@puheenpesa.fi

Mikäli henkilötietojen käsittely herättää teissä kysymyksiä, ottakaa yhteyttä marja.liikanen@puheenpesa.fi tai p. 0500 731 815.