Puheenpesä              Mielekkään kielen resepti

 

02Puheenpesä (Y-tunnus 1374902-9) on yksityinen puheterapiavastaanottoni Helsingissä. Perustyötäni on yksilöpuheterapia eli työ asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Sen ohella teen pienimuotoisesti puheterapiakonsultaatioita ja luennoin. Puheterapeuttikollegoja konsultoin näkövammaisten ja näkömonivammaisten lasten kommunikointitaitojen kuntoutuksesta.

Mielekkään kielen resepti® on kehittämäni menetelmä siitä, miten tukea kasvavan lapsen ja myös vaikeavammaisen nuoren ja aikuisen vuorovaikutusta arkitilanteissa. Mielekkään kielen resepti on apu ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen.

Tervetuloa tutustumaan Mielekkään kielen reseptiin ja Puheenpesään!

Marja Liikanen, puheterapeutti FM
Valviran rek.nro 01201154174